Over de Blog

Twee werelden
Als ik om me heen kijk zie ik twee parallelle werelden die naast elkaar bestaan, een normale en een andere. Die twee zijn lastig van elkaar te onderscheiden, zo vervlochten zijn ze. Niet iedereen is in staat om ze allebei tegelijkertijd waar te nemen. Daarvoor moet je anders kijken.

Normaal
Aan de ene kant is er de zogenaamd normale wereld. Daarin is normaal zijn de standaard en tel je niet mee als je anders bent, of als je met tegenslag te kampen hebt die je tijdelijk anders maakt. Mensen die anders zijn of tegenslag hebben kunnen niet mee in het tempo en de manier van leven in de vaart der volkeren. Toch verzet het merendeel zich tegen het etiket anders en doen ze hun uiterste best om erbij te horen en gewoon te zijn. Maar dat is een zware klus, zeker als je anders bent of met flinke tegenslag te maken hebt. Het wordt dan al snel de wereld van tekortschieten en je een loser of een zeurkous voelen. Dat leidt tot veel onzekerheid, want hoezeer je ook je best doet, je hoort er maar niet bij. Op een gegeven moment leef je daardoor het leven van een ander en niet van jezelf, en dat kost enorm veel energie. Burn-out is dan dichtbij of al aanwezig, want je gaat vaak net zo lang door op de oude, bekende en normale weg tot je er, soms letterlijk, bij neervalt.

Er is een kleine groep van mensen die zich volledig identificeren met hun specifieke vorm van anderszijn of tegenslag en zich terugtrekken in hun eigen club, omdat ze zich niet welkom of zelfs ongewenst voelen in de normale wereld. Zij zetten zich af tegen de wereld om hen heen en vinden hun eigen wereld veiliger en soms superieur. 

Anders
Als je anders kijkt, zie je naast de normale wereld tegelijkertijd ook een parallelle wereld. Hier doe je je eigen ding, op je eigen manier, ben je waardevol en word je op je waarde geschat. Mensen die anders zijn of tegenslag hebben voelen zich thuis in deze wereld. En van hen zijn er meer dan je op het eerste gezicht denkt of ziet. Ze leiden ogenschijnlijk een normaal leven, maar in werkelijkheid zijn ze anders, tijdelijk of voor altijd. Het is net als in de film Men In Black, waar vrijwel iedereen bij nader inzien een alien blijkt te zijn. Zo heeft 80% van de topmanagers een moeilijke jeugd gehad en is de helft van de nieuwe miljonairs dyslectisch. Deze mensen zijn succesvol omdat ze hun eigen ding doen, en omdat ze zijn gefocust op de dingen waar ze goed in zijn. Alleen als het niet goed met ze gaat of als er plotseling ander gedrag van ze wordt verwacht, valt het op dat ze anders zijn. Ze hebben zichzelf geaccepteerd en hun anderszijn geïntegreerd. Voor hen is het een normaal en vanzelfsprekend deel geworden van wie ze zijn, zodat ze er nauwelijks meer over nadenken.

Deze andere wereld, parallel aan de normale, wordt door veel  mensen die anders zijn of tegenslag hebben vaak niet waargenomen, terwijl ze er juist veel aan zouden kunnen hebben om er deel van uit te maken. Ik wil met deze blog een richtingaanwijzer bieden voor deze andere wereld.

Hoe je er mee omgaat
Vrijwel iedereen heeft wel te maken gehad met tegenslag, of littekens overgehouden aan het verleden. Alleen de mate waarin verschilt per persoon enorm. Wat mij vooral fascineert is de manier waarop mensen met anderszijn en tegenslag omgaan in de dagelijkse praktijk van het leven. Allemaal hebben ze hun eigen persoonlijke en specifieke manier ontwikkeld om er mee om te gaan. Of ze zitten nog middenin het proces om die te ontdekken en vorm te geven. Daarbij kunnen voorbeelden van hoe anderen dat doen in vergelijkbare situaties een belangrijke rol spelen. Want hoe gaan zij met hun lijden om? Hoe vechten zij zich eruit? Het is een steun in de rug als je ontdekt dat je niet de enige bent die ergens mee worstelt en daarbij bepaalde gevoelens hebt. Het helpt als je je realiseert dat tegenslag en anderszijn ook voordelen heeft, al had je het misschien graag willen missen. Op deze blog zul je veel voorbeelden van anderen aantreffen. Wie weet inspireert het je, of relativeert het je eigen ellende, of brengt het je op ideeën.

Diversiteit
Ik geloof in de meerwaarde van diversiteit, als mensen van elkaar verschillen in plaats van hetzelfde zijn. Mensen die anders zijn of met tegenslag te kampen hebben bekijken de wereld door een andere bril en voegen daardoor iets speciaals en waardevols toe aan de samenleving.

Het is deze meerwaarde die centraal staat in mijn blog. Ik zal schrijven over de andere kant van de zaak, over wat gewoon en normaal is en over wat anders is, over mensen die anders zijn en over andere kanten in onszelf, over anders kijken en denken, over de voordelen van tegenslag en over het bereiken van balans. In plaats van trieste slachtofferverhalen of jubelende succes stories, vind je hier verhalen over vallen en opstaan, over de realiteit van het leven. Verhalen die voortkomen uit wat de filosoof Alain de Botton zo prachtig benoemt: “We moeten ons niet schamen voor onze moeilijkheden, alleen voor ons verzuim er iets moois uit te laten groeien.”

Anders op Facebook
Je kunt Anders Inmiddels ook terugvinden op Facebook. Ik plaats daar iedere dag twee bijzondere foto’s en een bijzonder citaat/gedicht/link of filmpje. Ik nodig je graag uit om daar langs te komen en de pagina te liken.

Dankbetuiging
Ik wil Arthur Broeders en Pieter Grosfeld bedanken voor het ontwikkelen van de technische (achter)kant van deze blog.

Reacties op “Over de Blog

  1. Wat is anders? Definieer normaal. Uit welk perspectief vind je iets normaal of anders. Ik weet het niet. Misschien zijn er twee werelden, maar mijn normale wereld is misschien anders dan de normale wereld van anderen. Het ligt eraan hoe je het bekijkt.

  2. Hier kom je volgens mij uit bij wat voor mij het verschil is tussen anders en verschillend. Mensen zeggen wel eens tegen me, “maar iedereen is toch anders”. Dan probeer ik hen uit te leggen dat ze bedoelen dat iedereen van elkaar verschilt, maar dat mijn begrip “anders” over iets anders gaat. Anders gaat voor mij over mensen die dingen mee hebben gemaakt (of nog steeds meemaken) voortkomend uit gebeurtenissen of uit bepaalde (fysieke of mentale) kenmerken van zichzelf, waardoor ze anders naar de wereld kijken, anders denken en voelen en zich anders gedragen.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*